Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE TERMIJN VERHUUR

Algemene bepalingen
De huurder de ondertekening van dit contract, gesloten voor een periode die in geen geval de duur oorspronkelijk gepland, zal in geen geval beroepen op enig recht op bezetting te handhaven op het einde van de huurperiode mag overschrijden.

LET OP
Bij de finish van de bewoner wordt een borg van de in dit contract bedrag nodig zal zijn. De borg zal worden terugbetaald bij vertrek, verminderd met eventuele schade of kosten van de herinrichting van het terrein.

Gebruik van gebouwen
De bezetter moet zorgen voor de vreedzame karakter van de huur en maak gebruik volgens de bestemming locaties. Het is toegewijd aan het maken van haar huis op zijn vertrek zo schoon als hij vond bij zijn aankomst.
Elke inbreuk op deze clausule waarschijnlijk zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst voor het onrecht van de bewoner zou zijn, de opbrengst van de resterende definitief lease de verhuurder verworven.

Aantal huurders
Als het aantal van de inzittenden van de in het contract vermelde capaciteit overschrijdt, zonder voorafgaande toestemming, het bedrijf behoudt zich het recht voor om de extra bewoners te weigeren of om het contract te verbreken.

DIEREN
Alleen huisdieren op aanvraag en met instemming van de eigenaar zal worden aanvaard.

INVENTARIS - INVENTARIS
Een inventarisatie zal worden gemaakt aan het begin en einde van de huurperiode.

BETALEN
De reservering wordt van kracht voor de huurder de verhuurder een aanbetaling van 25% van de totale huursom en een kopie van de contracten die vóór de datum contract overzicht aan de voorzijde heeft gestuurd. Het tweede exemplaar en bewaard door de huurder.
ANNULERING

Alle annuleringen moeten worden aangemeld per brief aan de verhuurder.
Door de huurder:
- De borg wordt terugbetaald wanneer de woning kan worden verhuurd voor dezelfde periode en voor dezelfde prijs.
- De borg blijft met de huur die het saldo van het verblijf zal vereisen in geval van verhuizing.
Indien de huurder niet binnen de 24 uur na de dag van aankomst aangegeven in dit contract:
- Dit contract vervalt en de eigenaar kan zich ontdoen van het pand.
- De borg blijft bij de verhuurder, die het saldo van de huur zal claimen.

ONDERBREKING VAN VERBLIJF
In het geval van onderbreking van het verblijf door de bewoner, zal het geen restitutie.

GESCHILLEN
Elk geschil met betrekking tot de beschrijvende of de inventaris wordt na de derde dag van de bezetting (poststempel geldt als bewijs) naar AVVA worden ingediend. Na het verblijf en het eens met de verhuurder Standaard worden alle claims moeten per aangetekende brief uiterlijk acht dagen na het einde van het verblijf verzonden met ontvangstbevestiging aan AVVA.
Bij gebreke van overeenstemming tussen de partijen, wordt de exclusieve toewijzing aan de rechter van de plaats of huurt.

Newsletter

Ontvang nieuwsberichten en speciale aanbiedingen per mail